"Vortex Energy to jedna z najbardziej doświadczonych firm na polskim rynku energetyki odnawialnej, od początku działalności koncentrująca się na projektach OZE. Dzięki temu dziś mamy nie tylko najszerszą na rynku ofertę dla klientów, ale i doświadczony zespół pracowników i sprawdzonych podwykonawców i dostawców. W naszym portfelu mamy projekty na etapie RtB o mocy 172 MW, w tym 103 MW projektów wiatrowych oraz 69 MW projektów solarnych. Jesteśmy gotowi na różny rozwój sytuacji rynkowej - w przypadku braku złagodzenia ograniczeń wynikających z ustawy 10H, dysponujemy portfolio projektów o łącznej mocy 441 MW, z czego budowę ok. 52 MW zamierzamy rozpocząć w 2022 roku. OZE jest jednym z głównych motorów napędowych zmian w sektorze energetycznym, a my jesteśmy świetnie przygotowani do tego, by jak najpełniej wykorzystać związane z tym rynkowe szanse. Środki pozyskane z IPO pozwolą nam przyspieszyć realizację celów strategicznych" - powiedział prezes Maciej Pepliński, cytowany w komunikacie.

Aktualnie Vortex Energy posiada w swoim portfolio projekty fotowoltaiczne i wiatrowe na różnym etapie rozwoju o łącznej mocy ok. 12,7 GW, z czego około 1,7 GW ma zabezpieczone tytuły prawne do gruntów.

Reklama

Oferta obejmuje publiczną subskrypcję nowo wyemitowanych akcji spółki oraz publiczną sprzedaż istniejących akcji należących do jedynego akcjonariusza spółki - VH Invest AG, który zamierza utrzymać pakiet kontrolny akcji po ofercie.

"Spółka szacuje, że wpływy netto z emisji nowych akcji wyniosą do 150 mln zł. Wpływy netto z Oferty zostaną przeznaczone na realizację celów strategicznych spółki związanych z rozwojem portfela projektów OZE. Należą do nich przede wszystkim:

akwizycje projektów na różnych etapach rozwoju do dalszego developmentu

sfinansowanie prac polegających na uzyskaniu warunków przyłączenia dla możliwie największej liczby projektów oraz pozostałych prac dotyczących projektów znajdujących się przed fazą budowy

sfinansowanie wkładu własnego w projektach znajdujących się w fazie developmentu

spłacenie finansowania pomostowego" - wyliczono w komunikacie.

Według założeń, po przeprowadzeniu oferty spółkę i oferującego obowiązywać będzie umowa ograniczająca możliwość zbywania papierów wartościowych (tzw. umowa lock-up) w odniesieniu do posiadanych przez nich akcji przez okres 360 dni od dnia pierwszego notowania.

Przeprowadzenie oferty uzależnione jest od zatwierdzenia prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz uzyskania stosownych zgód na dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki do obrotu na GPW, zaznaczono.

Wyłącznym globalnym koordynatorem i prowadzącym księgę popytu w ofercie publicznej jest Biuro Maklerskie Santander.

Po trzech kwartałach 2021 roku spółka wypracowała przychody w wysokości 41,1 mln zł (wzrost o 878,6% r/r) oraz zysk netto na poziomie 27,7 mln zł (wobec straty rok wcześniej w analogicznym okresie). W całym 2020 roku spółka wypracowała 10,9 mln zł przychodów oraz zysk netto sięgający 6,2 mln zł.

Od początku istnienia grupy łączna moc zrealizowanych projektów w Polsce i w Niemczech wynosi ponad 425 MW, z czego około 320 MW w Polsce.

"Spółka planuje, aby projekty farm wiatrowych realizowane i rozwijane przez grupę zakładały wykorzystanie turbin wiatrowych o mocy od 4 do 6 MW, zamiast wykorzystywanych powszechnie w Polsce dotychczas turbin wiatrowych o mocy ok. 2-3,5 MW. Budowę pierwszych w Polsce farm wiatrowych z turbinami o zwiększonych parametrach grupa planuje rozpocząć w drugiej połowie 2022 roku" - napisano w materiale.

Dodatkowo grupa zakłada, że docelowo do 2025 r. w jej aktywach zostaną projekty wiatrowe o łącznej mocy ok. 100 MW oraz pakiet projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 20-25 MW, podano także.

Grupa jest jednym z pionierów sektora OZE w Polsce i posiada ponad 18-letnie doświadczenie w zakresie rozwoju i realizacji projektów farm fotowoltaicznych i parków wiatrowych na terenie Polski i Niemiec. Obecnie działalność grupy koncentruje się wyłącznie na terenie Polski.

(ISBnews)