Na kwotę odpisów składają się nakłady netto poniesione na gry w łącznej kwocie 8,2 mln zł oraz na technologie w łącznej kwocie 4,1 mln zł, podano.

Reklama

Spółka zapewniła, że odpisy mają charakter jednorazowy oraz niepieniężny. Nie mają wpływu na stan środków pieniężnych, płynność finansową spółki lub możliwość realizacji celów strategicznych.

"Największy udział w odpisie, w zakresie gier ma 'Mayhem Combat' (4,5 mln zł), która w ocenie zarządu nie prezentuje obecnie potencjału komercyjnego, także w zakresie dywersyfikacji tego tytułu na kolejnych platformach sprzętowych takich jak Nintendo Switch. Mniej istotnie na łączną sumę odpisów wpłynęły inne tytuły i prototypy gier z segmentów mid-core oraz hyper-casual" - czytamy w komunikacie.

W zakresie technologii, największa suma odpisu wynika z technologii wspierającej silnik SWIM (2 mln zł) oraz technologii związanej z tworzeniem gier z segmentu hyper-casual (0,3 mln zł), które nie prezentują już wartości użytkowej, m.in. w związku z rezygnacją przez spółkę z zaangażowania w segment hyper-casual, podano również.

Ostateczna kwota odpisu i wartość wyniku netto zostaną zaprezentowana w sprawozdaniu finansowym spółki za rok 2021, zastrzeżono.

Odpisy przełożą się pozytywnie na wynik w 2022 roku, dzięki zmniejszeniu rocznej wartości amortyzacji o ok. 2 mln zł, podsumowano.

Vivid Games działa na rynku gier od 2006 r. Spółka zajmuje się produkcją gier na smartfony i konsole przenośne. Dotychczas najważniejszym tytułem w dorobku firmy jest światowy hit "Real Boxing". Vivid Games zadebiutował w 2016 r. na rynku głównym GPW, przenosząc notowania z NewConnect.

(ISBnews)