W ubiegłym roku spółka wypłaciła dywidendę w wysokości 4,5 zł na akcję (łącznie 30 mln zł). W latach 2016-2021 wypłaciła akcjonariuszom łącznie 155 mln zł dywidendy.

"Naszym celem jest systematyczna realizacja polityki dywidendowej komunikowanej w 2017 roku. Wyniki finansowe za ubiegły rok i obecna pozycja gotówkowa grupy umożliwiają zarządowi Mangaty planowanie wypłaty dywidendy w tym roku. Wkrótce rada nadzorcza i akcjonariusze (WZA) podejmą decyzję w tej sprawie. W naszych założeniach planu finansowego oczekujemy wypłatę dywidendy nie niższej niż rok temu" - powiedział Przełomski, cytowany w komunikacie.

Reklama

Zgodnie z założeniami strategicznymi Holding planuje przeznaczać średnio 50% zysku corocznie na wypłatę dywidendy.

Mangata Holding odnotował 70,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 33,86 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 37,01 mln zł wobec 18,47 mln zł zysku rok wcześniej.

Mangata Holding jest podmiotem notowanym na GPW w Warszawie. Tworzy Holding kapitałowy skupiający podmioty branży metalowej działające w segmentach operacyjnych: automotive - podzespołów dla motoryzacji i komponentów (spółki: Kuźnia, MCS oraz Masterform), armatury i automatyki przemysłowej (Zetkama, Zetkama R&D), elementów złącznych (Śrubena) oraz działalności pozaprodukcyjnej (Zetkama Nieruchomości). Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 791 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)