Zysk operacyjny wyniósł 0,6 mln zł wobec 82,31 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 61,46 mln zł w 2021 r. wobec 119,26 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"W roku 2021, podobnie jak w latach poprzednich, największy udział w przychodach miała sprzedaż nieruchomości gruntowych. Łączne przychody z tego tytułu wyniosły 14 mln zł i odpowiadała za to transakcja sprzedaży nieruchomości gruntowej w Otwocku. Dodatkowo, działając w strukturze holdingowej, jako spółka matka, Rank Progress S.A. czerpie podstawowe przychody także z wynagrodzeń za udzielane poręczenia i gwarancje, z usług zarządzania obiektami handlowymi oraz z doradztwa przy wynajmie powierzchni handlowych. Tego typu przychody wyniosły w ubiegłym roku 6,9 mln zł. Jako spółka zamierzamy nadal kontynuować działalność w przyjętym modelu, skupiając się na procesach inwestycyjnych, komercjalizacyjnych oraz optymalizujących działalność operacyjną. Skupiamy się także na wyszukiwaniu krótkoterminowych, wysokomarżowych okazji inwestycyjnych w branży nieruchomości, uważnie obserwując rynek" - napisał w liście prezes Rank Progress Jan Mroczka.

"W segmencie mieszkaniowym planujemy także rozpocząć inwestycję w Olsztynie, gdzie otrzymaliśmy już pozwolenie na budowę I etapu inwestycji, który obejmować będzie realizację pierwszych czterech budynków wielorodzinnych z liczbą 313 mieszkań. Docelowo cała inwestycja w Olsztynie zakłada budowę osiedla mieszkaniowego na 1 600 mieszkań wraz z częścią rekreacyjną i usługową" - dodał.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 15,01 mln zł wobec 3,53 mln zł straty rok wcześniej.

Rank Progress to firma inwestycyjno-deweloperska. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2010 r.

(ISBnews)