Postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości Open Finance jest nieprawomocne, jednakże jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania, podano w komunikacie.

W grudniu 2021 r. zarząd Open Finance złożył do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XVIII Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wniosek o ogłoszenie upadłości. Powodem było istotne pogorszenie się sytuacji finansowej spółki, zbyt niskie przychody, które nie pokrywają kosztów ponoszonych przez spółkę, brak perspektyw związanych z uzyskaniem finansowania pozwalającego na funkcjonowanie spółki w perspektywie najbliższych miesięcy.

W kwietniu br. spółka podała, że Komisja Nadzoru Finansowego cofnęła jej zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego.

Open Finance jest największą firmą doradztwa finansowego na polskim rynku. Spółka zadebiutowała na GPW w 2011 r.

(ISBnews)