Reklama

"Na mocy uchwały rady nadzorczej emitenta z dnia 17 maja 2022 roku w sprawie zatwierdzenia dokumentu pn.: 'Strategia biznesowa dla Grupy Boryszew na lata 2022-2026', spółka przyjęła w tym samym dniu do realizacji strategię rozwoju w perspektywie do 2026 roku, zakładającą m.in.:

1) kontynuację rozwoju najbardziej rentownych produktów poprzez ekspansję na nowe rynki oraz dywersyfikacja sektorów klientów końcowych,

2) utrzymanie wysokiej dynamiki ok. 13% wzrostu EBITDA rok do roku w latach 2022-2026 oraz osiągnięcie poziomu EBITDA ok. 0,6 mld zł w 2026 roku,

3) zapewnienie wymaganej płynności w grupie kapitałowej Boryszew poprzez optymalizację posiadanych zasobów,

4) rozwój nowych produktów poprzez wykorzystanie centrów badawczo-rozwojowych (B+R),

5) aktywne uczestnictwo w zielonej transformacji energetycznej,

6) optymalizację aktywów niskomarżowych w Segmentach Chemia i Metale" - czytamy w komunikacie.

"Dynamika wzrostu poziomu przychodów w okresie prognozy utrzymuje się na poziomie równym ok. 2,6%, co ma związek z planowaną optymalizacją aktywów grupy" - czytamy w prezentacji strategii.

Przychody mają sięgnąć 6,5 mld zł w 2022 r., 6,7 mld zł w 2023 r. oraz w 2024 r., 7 mld zł w 2025 r. i 7,3 mld zł w 2026 r., podano w prezentacji.

"Optymalizacja bazy aktywów trwałych pozwoli na zwiększenie wskaźnika ROA w scenariuszu po pełnym wdrożeniu inicjatyw w 2026 r. z 4,95% do 5,5%" - czytamy dalej.

W strategii przewidziano także "potencjalne rozszerzenie oferty GK Boryszew o produkty i usługi technologiczne przez akwizycję", podano w prezentacji.

"W 2026 roku Grupa Boryszew będzie nowoczesną, opartą o innowacyjne rozwiązania grupą przemysłową, w dalszym ciągu z mocno zdywersyfikowaną działalnością. Zakładam, że będziemy silnym liderem zarówno w Segmencie Motoryzacja, jak i w Segmencie Metale, jednocześnie aktywnie uczestnicząc w transformacji energetycznej. Ze wsparciem KPMG przygotowaliśmy rozbudowany plan biznesowy, który dotyczy wszystkich obszarów naszej działalności, do wiadomości publicznej zdecydowaliśmy się podać wycinek tego dokumentu" - powiedział prezes Grupy Boryszew Wojciech Kowalczyk, cytowany w komunikacie.

W Segmencie Metale strategia Grupy zakłada m.in. rozbudowę mocy produkcyjnych w NPA Skawina w obszarze produktów aluminiowych, również w tym zakładzie zostanie położony nacisk na przetwarzanie półproduktów, głównie walcówki aluminiowej w produkty o wyższej wartości dodanej w postaci przewodów aluminiowych o specjalistycznym zastosowaniu, podano także.

"Moce produkcyjne wzrosną również w obszarze wyrobów miedzianych w Walcowni Metali „Dziedzice" oraz w zakresie przetwarzania odpadów niebezpiecznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Koninie" - czytamy dalej.

Kowalczyk wskazał, że spółki z Segmentu Motoryzacja szczególnie w zakładach w Polsce oraz w Meksyku przygotowują się do produkcji elementów do aut elektrycznych.

"W ciągu najbliższych kwartałów skupimy się w tym segmencie na automatyzacji i digitalizacji produkcji w zakładach Maflow. Dodatkowo, chcemy rozbudować ofertę Boryszew Automotive Plastic o produkty non automotive i produkować dla branży AGD, elektroniki, producentów okien i innych" - dodał prezes Boryszewa.

Zapowiedział również redukcję CO2 o ok. 10% na tonę produkcji.

"Już w przyszłym roku na dachach naszych zakładów zostaną uruchomione instalacje o łącznej mocy 5 MW. Modernizacja parku

maszynowego oraz zazielenienie zakupu energii pozwoli nam obniżyć emisje CO2 o 20% w 2026 roku oraz poprawić efektywność energetyczną" - powiedział Kowalczyk.

Na początku maja prezes Wojciech Kowalczyk poinformował ISBnews, że nowa strategia do 2026 roku zostanie opublikowana jeszcze w tym półroczu.

Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 6,26 mld zł w 2021 r.

(ISBnews)