Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 1,6 mln zł wobec 2,02 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 2,34 mln zł wobec 2,73 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży usług sięgnęły 31,34 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 28,21 mln zł rok wcześniej.

"Skonsolidowane wyniki roczne Grupy K2 (z konsolidacją pełną Oktawave S.A.) wskazują na wzrost sprzedaży o 12%, tj. o 3,9 mln zł do poziomu 36 mln zł, co jest najwyższym poziomem w historii grupy w okresie pierwszego kwartału. Przychody operacyjne zwiększyły się o 15,7% osiągając kwotę blisko 21 mln zł, również najwyższą w historii w okresie pierwszego kwartału roku" - czytamy w raporcie.

Spółka przypomniała, że 12 kwietnia br. otrzymała ofertę zakupu 100 % akcji spółki zależnej Oktawave.

"Złożenie oferty stanowiło kolejny etap procesu, którego wynikiem może być sprzedaż spółki zależnej Oktawave S.A. oraz jest konsekwencją przeprowadzenia przez inwestora badania due diligence, które umożliwiło złożenie oferty. Emitent zamierza prowadzić dalsze negocjacje dotyczące realizacji transakcji w oparciu o otrzymaną ofertę w tym w celu ustalenia treści umowy sprzedaży akcji spółki. Oferta ma charakter warunkowy i sfinalizowanie transakcji uzależnione jest od wynegocjowania umowy dotyczącej transakcji oraz uzyskania wymaganych zgód korporacyjnych" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2022 r. wyniósł 62 tys. zł wobec 0,31 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa K2 dostarcza kompleksowe rozwiązania i usługi w obszarach transformacji cyfrowej i marketingu digitalowego. Spółka jest notowana na GPW od 2008 roku. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 106,55 mln zł w 2021 roku.

(ISBnews)