"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki [...] postanowiło, że:

1) zysk netto spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 r. w kwocie 72 675 254,35 zł, zostanie podzielony w następujący sposób:

• kwota 18 438 232,68 zł przeznaczona zostanie na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki,

• kwota 54 237 021,67 zł przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy,

2) kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,36 zł" - czytamy w komunikacie.

W dywidendzie uczestniczy 51 217 313 akcji spółki. Walne ustaliło także dzień dywidendy na 18 sierpnia 2022 r. i termin wypłaty dywidendy na 31 sierpnia 2022 r.

Polski Holding Nieruchomości (PHN) jest jednym z największych w Polsce podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych pod względem wartości portfela. Od 2013 r. PHN jest notowany na GPW.

(ISBnews)