"Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 863 523 000. Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku, został ustalony na 29 września 2022 roku. Termin wypłaty dywidendy został ustalony na 20 października 2022 roku" - czytamy w komunikacie.

W strategii na lata 2021-2024 PZU zakłada przeznaczanie na dywidendę rokrocznie 50-100% skonsolidowanego zysk netto.

Reklama

W 2021 r. PZU odnotował 3 336 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 1 912 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Wartość jej skonsolidowanych aktywów wyniosła 402 mld zł w 2021 r. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)