Zysk operacyjny wyniósł 111,83 mln zł wobec 292,37 mln zł zysku rok wcześniej.

"Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej Grupy wyniósł 112 mln zł w porównaniu do 133 mln zł zysku operacyjnego w pierwszym półroczu 2021 roku (LFL) po odjęciu 159 mln zł jednorazowego wpływu zwrotu nadpłaconej akcyzy od piw smakowych" - czytamy w komentarzu zarządu.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 907,56 mln zł w I poł. 2022 r. wobec 1 743,64 mln zł rok wcześniej.

Negatywny wpływ na wyniki Grupy w raportowanym okresie miał duży wzrost kosztów produkcji, w tym kosztów energii, surowców i opakowań oraz podwyżka akcyzy, wskazała spółka.

"Pierwsze półrocze pokazało, że wciąż działamy w pełnym wyzwań i niepewnym otoczeniu. Przy podobnym wolumenie sprzedaży, pomimo podwyżki cen, wzrost naszych przychodów nie zrekompensował dalszej inflacji kosztów. Mamy do czynienia z bezprecedensowym poziomem kosztów energii, surowców i opakowań, których nie udało nam się jeszcze w całości przenieść na finalnego konsumenta. Dodatkowo wzrost kosztów finansowania związany z podwyżkami stóp procentowych negatywnie wpłynął na nasz wynik netto" - powiedział prezes Simon Amor, cytowany w komentarzu.

"Jesteśmy w połowie sezonu i zrobimy wszystko, aby jak najlepiej wykorzystać czas wakacji i wczesnej jesieni do realizacji naszych celów na ten rok. Nasze tegoroczne nowości spotkały się z bardzo pozytywną reakcją konsumentów, a Heineken Silver to według danych Nielsen najlepiej sprzedająca się innowacja tego sezonu" - dodał Amor.

W drugiej połowie roku Grupa Żywiec skupi się na budowaniu trwałych relacji z konsumentami, kreowaniu przełomowych innowacji oraz wdrażaniu dodatkowych działań nakierowanych na zarządzanie wzrostem przychodów, by wzmocnić działalność operacyjną. Grupa będzie również kontynuować programy kontroli i oszczędności kosztów oraz zarządzanie scenariuszowe, aby osiągnąć jak najbardziej optymalny wynik w dynamicznym otoczeniu, zapowiedziano także w komentarzu.

Średnie zatrudnienie w grupie kapitałowej na koniec czerwca 2022 roku wynosiło 1 715 osób, natomiast na koniec czerwca 2021 roku 1 822 osoby.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2022 r. wyniósł 91,38 mln zł wobec 265,19 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Żywiec to jeden z czołowych producentów piwa w Polsce. W 2021 roku grupa sprzedała 10,97 mln hektolitrów piwa. Dysponuje browarami w Żywcu, Warce, Leżajsku, Elblągu i Namysłowie. Spółka jest notowana na GPW od 1991 r.

(ISBnews)