Zysk operacyjny wyniósł 11,94 mln zł wobec 18,37 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 78,72 mln zł w II kw. 2022 r. wobec 241,3 mln zł rok wcześniej.

Reklama

W I poł. 2022 r. spółka miała 33,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 56,67 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 147,83 mln zł w porównaniu z 460,53 mln zł rok wcześniej.

"Wzrosty sprzedaży w I pol. 2022 odnotowaliśmy w spedycji oraz w przeładunkach portowych w większości grup asortymentowych masowych i drobnicowych. Sprzyjały nam również czynniki rynkowe, zwłaszcza zwiększające się zapotrzebowanie na usługi portowe, m.in. w zakresie obsługi importów węgla, na którego to potrzeby przeznaczyliśmy nasze główne zdolności przeładunkowe. Intensywnie pracujemy nad poprawą parametrów terminali portowych. Dzięki inwestycjom w nowy sprzęt, infrastrukturę i suprastrukturę portową, zwiększymy możliwości przeładunków i poprawimy ich efektywność" - powiedział prezes OT Logistics Kamil Jedynak, cytowany w komunikacie.

Od marca 2022 r. Grupa OTL obserwuje wzrost popytu na usługi portowe. Wpływ na to miały wojna w Ukrainie i związana z tym blokada portów czarnomorskich, a także sankcje na ładunki z Rosji oraz zaburzenia w dostawach lądowych.

"Wzmożone zainteresowanie usługami świadczonymi przez spółki Grupy umożliwia rozszerzenie zakresu współpracy strategicznej z klientami, czego przykładem jest m.in. podpisane porozumienie z firmą Bumech S.A. Grupa rozważa też inne formy finansowania inwestycji, które zakładają głównie modernizację suprastruktury i infrastruktury portowej do obsługi transportu morskiego i kolejowego"- czytamy w komunikacie.

"Na skutek wprowadzonych sankcji na węgiel rosyjski, analogiczny wolumen musi zostać zastąpiony importami morskimi, których obsługa, w związku z koniecznością zapewnienia strategicznej potrzeby bezpieczeństwa energetycznego, jest obecnie naszym priorytetem. O ile w 2021 r. praktycznie nie przeładowaliśmy węgla energetycznego, to w tym roku szacujemy, iż zrealizujemy przeładunki przekraczające 2 mln ton tego surowca"- powiedział Jedynak.

Grupa OTL spodziewa się także wzrostu przeładunków innych towarów masowych, głównie zboża.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2022 r. wyniósł 25,43 mln zł wobec 60,05 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa OTL to notowana na GPW grupa specjalizująca się w usługach transportowych, spedycyjnych i logistycznych. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 791 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)