Zysk operacyjny wyniósł 57,18 mln zł wobec 46,67 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wzrosła o 21% r/r do 80,79 mln zł.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 419,49 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 264,32 mln zł rok wcześniej.

"Wyniki finansowe Grupy ASEE wyrażone w euro osiągnięte w trzecim kwartale 2022 roku były istotnie lepsze niż wyniki za analogiczny okres poprzedniego roku. Udało się zwiększyć sprzedaż grupy za sprawą transakcji dostaw sprzętu, co wpłynęło na spadek rentowności. Przychody ze sprzedaży wyrażone w euro wyniosły 88,1 mln, co oznacza wzrost o 30,4 mln (53%) w stosunku do trzeciego kwartału 2021 roku. Zysk z działalności operacyjnej osiągnął poziom 12 mln euro po wzroście o 18%, natomiast wartość EBITDA za trzeci kwartał 2022 wyniosła 16,9 mln euro (wzrost o 16%). Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej za trzeci kwartał 2022 roku wyniósł 10,5 mln euro, po wzroście o 2,3 mln euro czyli 29%. Wspomniana poprawa wyników finansowych wynika głównie ze wzrostu skali sprzedaży w segmencie Rozwiązania płatnicze, a w mniejszej skali w segmencie Rozwiązania dedykowane a najmniejszej skali w segmencie Rozwiązania dla bankowości" - czytamy w raporcie.

Rosnąca skala działania to po części także skutek konsolidacji kilku nowych spółek w Grupie ASEE. W drugiej połowie 2021 roku Grupa ASEE rozpoczęła konsolidację wyników spółek ContentSpeed, IT Sistemi, eVision, Web Studio oraz Smarttek. W 2022 roku Grupa rozpoczęła zaś konsolidację spółki BS Telecom (od początku roku), a od początku drugiego półrocza spółki Bithat. Nowo nabyte spółki Grupy ASEE wygenerowały w trzecim kwartale 2022 roku przychody na poziomie 6,6 mln euro. Wpływ nowych spółek wraz z efektem amortyzacji rozpoznanych w ramach PPA aktywów na EBIT wyniósł 0,0 mln euro, a na wartość EBITDA 0,5 mln euro, podano także.

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 153,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 102,23 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 080,59 mln zł w porównaniu z 790,06 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2022 r. wyniósł 43,66 mln zł wobec 84,15 mln zł zysku rok wcześniej.

Asseco South Eastern Europe zajmuje się działalnością holdingową, polegającą przede wszystkim na zarządzaniu liniami biznesowymi, których działalność koncentruje się w aktualnie należących do Grupy ASEE spółkach z sektora IT z regionu Europy Południowo-Wschodniej i Turcji, a także na inwestowaniu w nowe spółki w tym regionie. ASEE S.A. prowadzi również działalność operacyjną w zakresie sprzedaży usług i oprogramowania wspierającego kanały komunikacji z klientami i procesy biznesowe (contact center), a także rozwiązań uwierzytelniających. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)