Zysk operacyjny wyniósł 35,03 mln zł wobec 28,29 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 265,09 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 210,24 mln zł rok wcześniej.

Reklama

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 79,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 55,62 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 799,16 mln zł w porównaniu z 584,03 mln zł rok wcześniej.

"W trzecim kwartale bieżącego roku zintensyfikowaliśmy działania mające na celu rozwój skali naszej działalności oraz dywersyfikację geograficzną. Pomimo nadal niepewnego i niezwykle zmiennego otoczenia rynkowego, Grupa wypracowała kolejne rekordowe wyniki. W tym roku każdy z kwartałów przychodowo przekroczył poziom 260 mln zł. W takim otoczeniu trudno prognozować konkretne poziomy sprzedażowe ale zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami zmierzamy do przekroczenia 1 mld zł. Wysoki poziom sprzedaży przekłada się także na rekordowe zyski. Relatywnie słaby złoty wspierał marżę na sprzedaży eksportowej oraz korzystnie wpłynął na wycenę rozrachunków handlowych. Natomiast w dłuższej perspektywie na popyt rynkowy we wszystkich segmentach operacyjnych Grupy wpłynąć mogą sygnały o spowolnieniu gospodarczym. Jednak na ten moment nie dostrzegamy znaczących spadków w portfelach zamówień klientów" - powiedział prezes Leszek Jurasz, cytowany w komunikacie.

Wszystkie segmenty operacyjne grupy odnotowały wzrost popytu na swoje produkty. Wzrost ten jest szczególnie widoczny w segmencie szeroko rozumianego rynku automotive, przy czym należy zwrócić uwagę, iż przyrost ten dotyczy zarówno pojazdów dostawczych i ciężarowych, jak i samochodów osobowych. Wzrost w branży automotive jest jednak nadal narażony na wahania wynikające z ograniczonej dostępności komponentów elektronicznych. Sukcesywnie wdrażana dywersyfikacja branżowa wspiera rozwój sprzedaży poza branże automotive. W przypadku segmentu elementów złącznych wsparciem do znacznego wzrostu przychodów ze sprzedaży były zarówno wzrosty cen materiałów (indeksacje cenowe), jak również ograniczenie importu do Europy wyrobów z Chin (cła antydumpingowe). Po 3 kwartałach 2022 odnotowano wzrost zapotrzebowania na wyroby do branży górniczej ze względu na ożywienie w górnictwie (wzrost zapotrzebowania na surowiec krajowy). Pomimo ograniczenia sprzedaży na rynki Rosji, Białorusi i Ukrainy wzrost organiczny po 3 kwartałach 2022 (w stosunku do 3 kwartałów 2021) zrealizowany został również w segmencie automatyki przemysłowej i armatury, wskazano w raporcie.

Pomimo, że rynek nie sprzyja realizacji przejęć, Mangata Holding prowadzi intensywne prace w tym zakresie poszukując podmiotów, które mogłyby wzmocnić łańcuch dostaw w segmentach działalności Grupy lub ją dywersyfikować produktowo i geograficznie.

"Analizujemy systematycznie projekty, które otrzymujemy od doradców, ale również samodzielnie poszukujemy celów potencjalnych przejęć. W minionym okresie przygotowaliśmy przegląd konkurencji rynkowej pod względem porównania z naszymi podmiotami. Wyniki pokazały, że wyglądamy na tle konkurencji całkiem dobrze, więc zakładamy, że nasz model biznesowy jest dobry i w związku z tym, przy akwizycji, będziemy mogli dodać określoną wymierna wartość" - wskazał wiceprezes i dyrektor ds. strategii i M&A Michał Zawisza.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2022 r. wyniósł 40,65 mln zł wobec 36,47 mln zł zysku rok wcześniej.

Mangata Holding jest podmiotem notowanym na GPW w Warszawie. Tworzy holding kapitałowy skupiający podmioty branży metalowej działające w segmentach operacyjnych: automotive - podzespołów dla motoryzacji i komponentów (spółki: Kuźnia, MCS oraz Masterform), armatury i automatyki przemysłowej (Zetkama, Zetkama R&D), elementów złącznych (Śrubena) oraz działalności pozaprodukcyjnej (Zetkama Nieruchomości). Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 791 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)