Strata operacyjna wyniosła 5,86 mln zł wobec 1,22 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,64 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 7,05 mln zł rok wcześniej.

Reklama

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 19,02 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 4,51 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 11,04 mln zł w porównaniu z 18,92 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2022 r. wyniosła 14,12 mln zł wobec 4,51 mln zł zysku rok wcześniej.

All In! Games to notowany na GPW wydawca gier komputerowych.

(ISBnews)