"Proszę zestawić kilka cyfr - jaką mamy na dziś wartość zawartych umów, albo wartość backlogu w stosunku do wartości osiągniętej sprzedaży. Proszę przemnożyć ilość systemów, które oczekujemy sprzedać: 6-7 na terenie Czech i Słowacji, 6-7 w Polsce. [...] Do tej pory żeśmy sprzedawali na rynkach 5 systemów. Więc matematyka jest tutaj prosta. A czy to będzie 30, 50, 100% - to tu jest jedyne pytanie, ale historia na nie za chwileczkę odpowie" - powiedział Korecki podczas wideokonferencji prasowej, pytany, czy kolejny rok obrotowy zanosi się na rekordowy pod względem wyników i jakiej dynamiki można się spodziewać.

"Więc jeżeli wzrośnie sprzedaż, jeżeli wzrośnie wielkość powtarzalnych przychodów, to tak. Nawet z prowadzonymi badaniami spodziewamy się również istotnej poprawy parametru wielkości nominalnej EBITDA, wielkości zysku i tego wszystkiego, co kształtuje wyniki finansowe. Jedyne, co mogę odpowiedzieć na tym etapie - to: w sposób istotny" - dodał.

Reklama

W roku obrotowym 2021/2022 (zakończonym 30 września br.) spółka miała 10,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 8,38 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 166,86 mln zł w porównaniu z 128,63 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021/2022 r. wyniósł 1,76 mln zł wobec 4,38 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Synektik dostarcza rozwiązania informatyczne, nowoczesną technologię oraz pełen zakres usług i wsparcia dla placówek medycznych, w zakresie radiologii, onkologii, kardiologii i neurologii. Synektik powstał w 2001 roku, od 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.

(ISBnews)