"W obrocie prawnym formuła 'zamrożenia' nie jest definiowana - również Tauron nie dokonał jej zdefiniowania. W ramach przeprowadzonych analiz, proponowane tzw. 'zamrożenie', w żaden sposób nie niweluje skutków wystawionej noty, w szczególności nie znosi przesłanek, nakładających na zarząd obowiązek przygotowania wniosku o ogłoszenie upadłości spółki" - napisało Rafako w oświadczeniu.

Jednocześnie przypomniało, że wielokrotnie proponowało harmonogram zakończenia projektu wraz z założeniami do możliwej ugody. "Niestety, było to całkowicie ignorowane" - czytamy także.

Rafako w ostatnim oświadczeniu doceniło także zaangażowanie w rozwiązanie sporu przedstawicieli organizacji związkowych działających w strukturach Grupy Tauron.

"Potwierdzamy, że jesteśmy gotowi przystąpić do mediacji ze spółką Tauron Wytwarzanie przed Prokuratorią Generalną RP. Oczekujemy jednak udziału w mediacjach odpowiednio umocowanych osób, które władne są do podejmowania decyzji. Przede wszystkim zaś oczekujemy konstruktywnych propozycji" - zakończyło Rafako w oświadczeniu.

Reklama

Wczoraj Tauron poinformował, że na poniedziałek zaplanowane jest spotkanie przedstawicieli Tauron Wytwarzanie i Rafako w siedzibie Prokuratorii Generalnej ws. bloku 910 MW w Jaworznie. Tauron zadeklarował, że pozostaje otwarty na rozmowy z wykonawcą. Ponadto zaproponował, że "jeżeli Rafako przedłuży gwarancje bankowe, możemy nadal rozmawiać, a nota zostanie zamrożona".

11 stycznia Tauron Wytwarzanie - spółka zależna Tauron Polska Energia - podjęła decyzję o skierowaniu do członków konsorcjum w składzie: Rafako i Mostostal Warszawa oraz podwykonawcy E003B7 (spółka zależna Rafako) wezwania do zapłaty kar umownych i odszkodowań wynikających z realizacji kontraktu na budowę bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie. Do wezwania załączono notę wystawioną na łączną kwotę 1 312 440 218,91 zł. Wykonawcy został wyznaczony termin 30 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty.

Rafako uważa, że wezwanie jest bezprawne i całkowicie bezzasadne.

Rafako jest producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 537 mln zł w 2021 r.