"Emitent zakłada, że zbycie akcji sprzedawanych zostanie przeprowadzone w formie ich sprzedaży wybranym inwestorom w drodze: (i) publicznej oferty papierów wartościowych […] lub (ii) w drodze oferty skierowanej do inwestorów instytucjonalnych poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki […], przy czym w związku ze wskazaną ofertą publiczną wyłączony będzie obowiązek sporządzenia, zatwierdzenia lub opublikowania prospektu emisyjnego" - czytamy w komunikacie.

PlayWay przewiduje, że proces budowy księgi popytu zostanie zakończony 26 stycznia 2023 roku, przy czym termin końcowy może ulec zmianie. Cena sprzedaży oraz łączna liczba akcji sprzedawanych zostaną ustalone po zamknięciu księgi popytu, podano także.

"W zależności od liczby akcji sprzedawanych, które ostatecznie będą przedmiotem transakcji, emitent może być zobowiązany do zawarcia umowy dotyczącej zakazu zbywania pozostałych akcji posiadanych przez emitenta w kapitale zakładowym spółki (po rozliczeniu transakcji)" - czytamy dalej.

PlayWay wyjaśnił, że podjął decyzję o sprzedaży akcji Movie Games, badając synergię działania spółek ze swojej grupy, a także zbieżność ich strategii rozwoju ze strategią PlayWay. Pozyskane środki z transakcji planuje przekazać na inwestycje w obecne oraz przyszłe spółki i zespoły Grupy PlayWay.

Reklama

W ub. tygodniu Movie Games zadebiutował na rynku głównym GPW, przenosząc się z rynku NewConnect.

Movie Games to wydawca gier klasy indie i indie premium na platformach PC i konsolowych, znany z takich tytułów, jak "Drug Dealer Simulator" oraz jego nadchodzący sequel, seria "Lust" czy "Gas Station Simulator".

PlayWay, który w 2016 roku zadebiutował na rynku głównym GPW, to inkubator zespołów deweloperskich, które tworzą gry komputerowe i mobilne w oparciu o pomysły własne oraz pomysły opracowane w centrali spółki.

(ISBnews)