Asseco SEE zarekomenduje walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2022 w wysokości 1,46 zł na akcję, podała spółka. Łączna rekomendowana kwota przeznaczona na dywidendę wynosi 75 765 606,46 zł.

Asseco South Eastern Europe zajmuje się działalnością holdingową, polegającą przede wszystkim na zarządzaniu liniami biznesowymi, których działalność koncentruje się w aktualnie należących do Grupy ASEE spółkach z sektora IT z regionu Europy Południowo-Wschodniej i Turcji, a także na inwestowaniu w nowe spółki w tym regionie. ASEE S.A. prowadzi również działalność operacyjną w zakresie sprzedaży usług i oprogramowania wspierającego kanały komunikacji z klientami i procesy biznesowe (contact center), a także rozwiązań uwierzytelniających. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)

Reklama