Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna poinformował w środę, że 28 lutego 2024 r rada nadzorcza (RN) spółki podjęła uchwałę o odwołaniu ze składu zarządu Lechosława Rojewskiego, wiceprezesa zarządu ds. finansowych. RN nie wskazała przyczyn odwołania. Rojewski sprawował tę funkcję od 9 czerwca 2021 r.

Zmiany w PGE

7 lutego br. spółka informowała także, że Rada Nadzorcza podjęła uchwały o odwołaniu ze składu zarządu spółki: Wojciecha Dąbrowskiego, prezesa zarządu; Wandę Buk, wiceprezes zarządu ds. regulacji; Rafała Włodarskiego, wiceprezesa zarządu ds. wsparcia i rozwoju.

Reklama

"Ponadto Rada Nadzorcza Spółki w dniu 7 lutego 2024 r. podjęła uchwały o delegowaniu Członków Rady Nadzorczej: - p. Eryka Kosińskiego do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki na okres 3 miesięcy oraz o powierzeniu mu obowiązków Prezesa Zarządu Spółki, - p. Małgorzaty Banasik do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki na okres 3 miesięcy" - dodano wtedy.

PGE Polska Grupa Energetyczna jest największym przedsiębiorstwem elektroenergetycznym i dostawcą energii elektrycznej oraz ciepła w Polsce; dostarcza energię i ciepło ponad 5,6 mln klientom. Jednostki wytwórcze Grupy PGE wytwarzają ponad 40 proc. energii elektrycznej w Polsce. PGE jest spółką akcyjną, w której Skarb Państwa ma prawie 61 proc., akcji.

autor: Anna Bytniewska