Ponad 1,25 mld zł zysku netto

Jak dodano w raporcie, wynik finansowy netto Grupy PZU za I kwartał br. "wyniósł 2 885 mln zł i był wyższy o 12,2 proc. od wyniku netto za analogiczny okres roku poprzedniego".

"Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 1 254 mln zł wobec 1 150 mln zł w 2023 roku (wzrost o 104 mln zł)" - podano.

Reklama

Wskaźnik aROE przypadający jednostce dominującej za okres od 1 stycznia do 31 marca 2024 roku wyniósł 17,1 proc., co oznacza spadek o 1,7 p.p. wobec osiągniętego w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Wynik za ubezpieczenia

Wynik PZU z usług ubezpieczenia w I kw. 2024 r. sięgnął 787 mln zł (856 mln zł w I kw. 2023 r.), wynik z prowizji i opłat sięgnął 912 mln zł (909 mln zł rok wcześniej), a na działalności inwestycyjnej spółka zarobiła prawie 7,2 mld zł (w stosunku do 6,72 mld zł rok wcześniej).

Zysk brutto

Zysk brutto spółki wyniósł 3,77 mld zł (rok wcześniej było to blisko 3,42 mld zł).

PZU podał, że składki ubezpieczeniowe przypisane brutto w I kw. sięgnęły 4,9 mld zł (4,44 mld zł w I kw. 2023 r.), a wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych wzrósł do 375 mln zł z 268 mln zł w I kw. ub.r. (PAP)

autor: Marek Siudaj