Obie uchwały wejdą w życie z dniem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na powołanie Andrzeja Sołdka i Tomasza Kasowicza w skład zarządu. Jednocześnie Marcin Majerowski został odwołany ze składu zarządu PTE PZU z chwilą podjęcia uchwały.

"Ponadto rada nadzorcza postanowiła powierzyć Wiktorii Braun - dotychczasowej prezes zarządu - pełnienie funkcji wiceprezesa zarządu od dnia 28 maja 2024 r. oraz Arturowi Paździorowi - wiceprezesowi zarządu - kierowanie pracami zarządu od dnia 28 maja br. do dnia powołania prezesa zarządu" - czytamy w komunikacie.

Po dokonaniu powyższych zmian skład zarządu PTE PZU przedstawiać się będzie następująco:

Andrzej Sołdek - prezes zarządu (od dnia uzyskania zezwolenia KNF na powołanie)

Reklama

Tomasz Kasowicz - wiceprezes zarządu (od dnia uzyskania zezwolenia KNF na powołanie)

Artur Paździor - od 28 maja 2024 r. wiceprezes zarządu kierujący pracami zarządu (do czasu uzyskania zgody KNF na powołanie A. Sołdka na funkcję prezesa zarządu),

Wiktoria Braun - od 28 maja 2024 r. wiceprezes zarządu, wskazano również.

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

(ISBnews)