Zysk operacyjny wyniósł 35,64 mln zł wobec 28,96 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 105,36 mln zł w I kw. r. obr. 2021/2022 wobec 2 881,63 mln zł rok wcześniej.

"Utrzymana dynamika sprzedaży w I kwartale roku obrotowego 2021/22 r. na poziomie +8% w stosunku do rekordowego do tej pory roku obrotowego 2020/21, pozwala zaliczyć miniony kwartał do bardzo udanych. Wynik netto grupy wyniósł 24 913 tys. zł i był wyższy o ponad 30% w porównaniu do roku poprzedniego" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. r. obr. 2021/2022 wyniósł 10,9 mln zł wobec 7,31 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa AB jest jednym z największych podmiotów prowadzących działalność dystrybucyjną w branży IT w regionie Środkowej Europy obejmującym Polskę, Czechy i Słowację. AB S.A. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW od 2006 roku. W roku obrotowym 2020/2021 (od 1 lipca 2020 do 30 czerwca 2021) miała 13,7 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)