Jak poinformował we wtorkowym komunikacie UOKiK, prowadząca działalność spedycyjną spółka Epaka od 2 marca 2018 do 3 sierpnia 2023 r. stosowała we wzorcach umów z konsumentami "szereg niedozwolonych postanowień". Dodano, że Prezes UOKiK w wydanej decyzji zakwestionował dziewięć abuzywnych klauzul, zawierających różne naruszenia i nałożył na spółkę ponad 5,8 mln zł kary.

"Epaka stosowała liczne postanowienia, które były nieuczciwe wobec jej klientów, dezinformowały ich, bezpodstawnie obarczały ich dodatkowymi obowiązkami, a także utrudniały proces reklamacyjny. Ponadto spółka stosowała klauzule dające jej swobodę modyfikacji umowy o prowadzenie indywidualnego konta w swoim serwisie, co jest niedopuszczalne"– powiedział, cytowany w komunikacie, prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Według Urzędu Epaka np. skracała termin na złożenie reklamacji, a jednocześnie dopuszczała możliwość przekroczenia ustawowych 30 dni na udzielenie odpowiedzi na roszczenia.

"Decyzja nie jest prawomocna, spółce przysługuje odwołanie" - podał Urząd.

Reklama