Wynik z tytułu odsetek wyniósł 16,69 mln BYN (26,63 mln zł) w 2020 r. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 2,45 mln BYN (3,91 mln zł), podano w komunikacie.

Należności od klientów wyniosły 304,8 mln BYN (435,71 mln zł) a suma bilansowa to 448,3 mln BYN (640,84 mln zł).

"Powyższe dane finansowe będą jeszcze przedmiotem weryfikacji przez biegłego rewidenta i do zakończenia badania sprawozdania finansowego emitenta za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku mogą ulec zmianie" - zastrzeżono.

Grupa Getin Holding prowadzi działalność operacyjną w 5 krajach w 7 branżach (bankowość, leasing, pośrednictwo finansowe, doradztwo księgowe, finansowanie publicznej służby zdrowia i jednostek samorządu terytorialnego, obrót i zarządzanie wierzytelnościami oraz faktoring). Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku.

(ISBnews)