Czy wypływamy na szerokie wody globalnych centrów finansowych, a dokładniej, czy wypływa Warszawa? Jest na 70 miejscu w rankingu konkurencyjności miast na 120 miast…

Mieliśmy ciekawy panel na ten temat i rozmawialiśmy o tym, jak to poprawić. Jest inicjatywa, która polega na tym, że powstaje fundacja, która ma się tym zająć w pełni, od początku do końca obejmując cały rynek finansowy, nie tylko sektor bankowy, ale i ubezpieczenia, fundusze w całości. To właśnie wiąże się z tym raportem i planem działań.

Sam wynik wiąże się z takim postrzeganiem Warszawy, jako centrum finansowe Polski. Miejscem, gdzie warto ulokować swoje albo oszczędności, albo poszukiwać usług finansowych.

Więcej w materiale wideo.

Reklama