Tempo rozwoju branży recyklingowej jest jednym z najwyższych w produkcji przemysłowej w Polsce – wynika z raportu "Rynek recyklingu tworzyw 2023" Plastics Review. Średni CAGR (wskaźnik rocznego wzrostu inwestycji - PAP) za lata 2018-2022 wyniósł ponad 20 proc. Jak wskazano, wzrost ten jest skutkiem popularyzacji koncepcji gospodarki obiegu zamkniętego, ale także efektu niskiej bazy.

Produkcja w górę, ale trafia na eksport

W opracowaniu zauważono, iż wartość produkcji sprzedanej w 2022 r. wyniosła 3,5 mld zł, co w ujęciu finansowym oznacza wzrost o 25 proc. rdr. Wolumen produkcji wyniósł 600 tys. ton tworzyw z odzysku – wzrost o 50 proc. rdr.

Reklama

"Ceny tworzyw z odzysku spadły więc o 25 proc. w roku 2022, podporządkowując się trendowi na rynku polimerów pierwotnych. Niestety, słaby popyt na rynku krajowym i niskie poziomy cen powodują, iż ponad 50 proc. wyprodukowanych w Polsce tworzyw z odzysku jest eksportowane" – przekazano.

Zgodnie z raportem, w ub.r. na polski rynek wprowadzono ok. 5 mln ton tworzyw sztucznych, tym samym pokrycie krajowego popytu na nie surowcami z odzysku wynosi poniżej 5 proc. Dodano, że wskaźnik recyklingu tworzyw, czyli poziom odzysku, nie przekracza 12 proc.

Wysoka koniunktura w branży recyklingowej

W ocenie cytowanego w raporcie Waldemara Sobańskiego, redaktora naczelnego Plastic Review, rok 2021 był okresem "świetnej koniunktury na rynku tworzyw pierwotnych i jeszcze lepszej na rynku tworzyw recyklingowanych". Wskazał, że ceny obu typów polimerów zbliżyły się do siebie, a w szczycie koniunktury ceny tworzyw z odzysku były wyższe, co miało miejsce po raz pierwszy. Wysoka koniunktura zaowocowała inwestycjami, które przyniosły "znaczny wzrost wolumenu produkcji" – dodał.

"Niestety, znaczące schłodzenie koniunktury w roku 2022 wymusiło na recyklerach konieczność wysokiego eksportu, który stabilizuje ich biznesy, ale zarazem zubaża krajowy rynek tworzyw z odzysku" – stwierdził Sobański.

Bolączką jest system zbiórki i sortowania?

Jak wynika z raportu, na rynku recyklingu tworzyw w Polsce funkcjonuje nie więcej niż 200 firm, a branża "jest zdominowana przez małe przedsiębiorstwa". Na 100 największych firm pięć przekracza 100 mln zł rocznych przychodów. "Przychody tych 5 firm stanowiły ok. 25 proc. produkcji sprzedanej całej branży, natomiast przychody czołowych 10 firm stanowią ok. 40 proc. produkcji sprzedanej" – oceniono.

W opracowaniu przekazano, iż największą barierą rozwoju rynku recyklingu w Polsce jest nieadekwatny do stopnia rozwoju gospodarki system zbiórki i sortowania odpadów komunalnych. Niski wolumen odpadów PCR z tworzyw oraz ich niska jakość skutkują brakiem odpowiedniej ilości wsadu surowcowego dla branży recyklingu. W konsekwencji powoduje to znaczący import śmieci z tworzyw do Polski - poinformowano. (PAP)

Autor: Adrian Reszczyński