Dane URE obejmują instalacje OZE, które mają koncesje na wytwarzanie energii elektrycznej oraz wpisy do rejestru wytwórców, a także mikroinstalacje objęte systemem świadectw pochodzenia, albo systemem taryf gwarantowanych, albo aukcyjnym systemem wsparcia.

Zgodnie z danymi Urzędu, w połowie roku w Polsce, moc źródeł energii elektrycznej wykorzystujących biogaz wynosiła 245 MW, źródeł na biomasę - 1508 MW, fotowoltaicznych - 708 MW.

Moc źródeł wiatrowych przekroczyła 6 GW, osiągając 6039 MW. Moc hydroenergetyki była na poziomie 974 MW.

W sumie wszystkie te źródła odnawialne miały moc zainstalowaną 9475 MW.

Reklama

Wzrost w ciągu pierwszej połowie 2020 r. wyniósł niemal 370 MW, z czego 230 MW przypadło na fotowoltaikę, a ponad 120 MW - na wiatr.

Całkowita moc instalacji fotowoltaicznych w polskim systemie jest większa, bo większość z nich to instalacje typu prosumenckiego, nie wymagające koncesji. Według ostatnich danych PSE, wszystkich źródeł fotowoltaicznych jest w Polsce ponad 2,26 GW.