Jak podano, połączenie nastąpi na podstawie artykułu 492 § 1 kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Polskie LNG na Spółkę Gaz-System.

"Głównym celem połączenia jest zwiększenie efektywności zarządzania procesami inwestycyjnymi, które do czasu połączenia były odrębnie realizowane przez spółki" - poinformowano.

Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki - odpowiada za przesył gazu ziemnego oraz zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce.

Połączenie Gaz-Systemu ze spółką zależną Polskie LNG ma szanse zostać sfinalizowane do końca roku, poinformował pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski. "Dzisiaj Gaz-System ogłosił, że to się dzieje formalnie, chociaż przygotowania były dużo wcześniej, a cała procedura ma szanse zakończyć się do końca roku" - powiedział Naimski podczas telekonferencji.

Reklama

Wyjaśnił, że o połączeniu zdecydowano, by nie dublować funkcji realizowanych przez spółkę-matkę i spółkę zależną, która powołana była jako spółka celowa do budowy terminalu LNG w Świnoujściu.

Według komunikatu, w ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 Gaz-System planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. W ocenie spółki dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

Gaz-System jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.