Jak poinformował w czwartek EBI, instalacje wiatrowe o łącznej mocy 102,5 MW powstaną w lokalizacjach Jarocin–Koźmin, Jarocin Wschód, Krotoszyn i Słupca–Kołaczkowo w rejonie Poznania.

„Polska stara się zmniejszać swoją zależność od węgla, a jednocześnie tworzyć nowe miejsca pracy w sektorze energetycznym” – powiedziała wiceprezes EBI odpowiedzialna za działalność operacyjną w Polsce Teresa Czerwińska. „Energia wiatrowa ma w naszym kraju największy potencjał wzrostu ze wszystkich odnawialnych źródeł energii, dlatego EBI chętnie wspiera przemiany w tej dziedzinie” - dodała Czerwińska.

Finansowanie EBI jest objęte gwarancją Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS). „Dzięki EFIS możemy wypełnić lukę na rynku poprzez udostępnienie oferowanego na korzystnych warunkach, długoterminowego finansowania w obszarze wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w Polsce. To ważna kwestia, ponieważ musimy stworzyć krajowi i jego mieszkańcom jak najlepsze warunki do budowania czystej i przyjaznej dla klimatu gospodarki przyszłości” - oceniła Czerwińska.

Reklama

„Dzięki wsparciu UE około 60 tys. polskich gospodarstw domowych uzyska dostęp do czystej energii. To przykład wymiernych korzyści, jakie może przynieść Polakom Europejski Zielony Ład. Każda tego rodzaju inwestycja przybliża nas o krok do celu, jakim jest osiągnięcie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 r.” - powiedział europejski komisarz ds. gospodarki Paolo Gentiloni.

Dla Landesbank Baden-Wuerttemberg to pierwsza sfinansowana inwestycja w OZE w Polsce. „Jesteśmy zaszczyceni, że możemy współpracować przy tej przełomowej transakcji z czołowym niemieckim dostawcą na rynku energii odnawialnej, firmą wpd AG, oraz z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym” – oświadczył dyrektor ds. finansowania infrastruktury i transportu w LBBW Thomas Christian Schulz.

„Jesteśmy zadowoleni z korzystnego rozwoju sytuacji na polskim rynku, na którym firma wpd przeprowadza kolejne udane inwestycje. Mają one ogromne znaczenie dla naszego przedsiębiorstwa – ugruntowaliśmy naszą pozycję na kolejnym rynku”, powiedział Hartmut Broesamle, dyrektor ds. operacyjnych w firmie wpd AG.

“Dzięki prężnie działającemu zespołowi i długiej liście nowych projektów możemy zaangażować się w działalność na terenie Polski w perspektywie długoterminowej” - zauważył z kolei dyrektor ds. operacyjnych wpd Hartmut Broesamle. Niemiecka firma przypomniała, od lat 90. XX wieku wybudowała i uruchomiła na całym świecie instalacje wiatrowe o łącznej mocy przekraczającej 4 GW, a EBI wspierał już wcześniej przedsięwzięcia w dziedzinie morskiej energii wiatrowej realizowane przez nią we Francji i w Niemczech.