W imieniu Polski porozumienie podpisał wicepremier i minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin. Według ministerstwa, mechanizm IPCEI (Important Projects of Common European Interest) to jeden z kluczowych mechanizmów nowej polityki gospodarczej UE, który ma na celu wspierać europejski przemysł w strategicznie ważnych dla UE sektorach gospodarki.

Inicjatywa w obszarze niskoemisyjnego wodoru jest drugim po IPCEI dotyczącym przemysłu bateryjnego przedsięwzięciem, w które zaangażowana jest Polska - podkreśliło MRPiT, dodając, że wodorowe IPCEI będzie obejmować zarówno projekty w fazie badań i rozwoju, pierwszego zastosowania przemysłowego, jak i rozwoju transgranicznej infrastruktury na masową skalę.

"Popieramy rozwój tego obszaru i opracowywania technologii, dzięki którym sukcesywnie zwiększać się będzie nasza niezależność energetyczna i konkurencyjność gospodarki" – oświadczył Gowin. Według niego, europejski przemysł musi stawać się coraz bardziej konkurencyjny, dlatego mechanizm IPCEI jest tak istotny dla prowadzenia transgranicznej, europejskiej i ambitnej polityki przemysłowej.

"To także sposób na wzmacnianie naszej suwerenności technologicznej. Co istotne, bez wykorzystania wodoru na szeroką skalę nie osiągniemy neutralności klimatycznej w sprawiedliwy sposób. Jego zastosowanie jest bardzo istotne w sektorze energii, transportu i przemysłu. Z tego powodu nasze podejście powinno skupiać się na całym łańcuchu wartości" - dodał Gowin.

Wśród państw, które podpisały porozumienie IPCEI dotyczące wodoru znalazły się Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Niemcy, Estonia, Hiszpania, Włochy, Francja, Chorwacja, Luksemburg, Węgry, Holandia, Norwegia, Austria, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Finlandia, Szwecja.