Wniosek wpłynął 5 listopada, sprawa jest w toku.

"Zgłaszany zamiar koncentracji dotyczy przejęcia wyłącznej kontroli nad Edison Energia S.A. z siedzibą w Warszawie i jej dwoma spółkami zależnymi, tj. spółką Edison Heat Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie oraz spółką Zielony Ryś Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przez spółkę Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie. Przejęcie wyłącznej kontroli nastąpi poprzez nabycie akcji spółki Edison Energia" - czytamy w komunikacie.

Polenergia to polska spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie działająca jako spółka holdingowa dla jej zależnych spółek operacyjnych działających w obszarze wytwarzania energii z konwencjonalnych i odnawialnych źródeł oraz dystrybucji i obrotu energią elektryczną. Grupa Polenergia jest wspólnie kontrolowana przez panią Dominikę Kulczyk oraz spółkę Brookfield Asset Management Inc. z siedzibą w Kanadzie.

Edison Energia to polska spółka prowadząca działalność gospodarczą w sektorze sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznych. Edison Heat prowadzi działalność gospodarczą w sektorze sprzedaży i montażu pomp ciepła. Zielony Ryś prowadzi działalność gospodarczą w sektorze sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznych.

(ISBnews)