W czwartek Sejm poparł część poprawek Senatu do ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. Wprowadza ona maksymalne ceny energii dla gospodarstw domowych, samorządów oraz sektora MŚP.

Szef resortu rozwoju i technologii w komentarzu dla PAP podkreślił, że zaproponowane w ustawie rozwiązania są bardzo potrzebne, szczególnie w dobie zawirowań na rynku energii.

"Chcemy zapewnić m.in. przedsiębiorcom spokój w obecnej trudnej sytuacji na rynku energii. Ustabilizowanie ceny prądu na poziomie 785 zł za MWh pozwoli 99 proc. polskim firmom na normalne funkcjonowanie i planowanie" - podkreślił minister Waldemar Buda.

Przypomniał ponadto, że resort przygotował rozwiązania dla firm energochłonnych. "Dzięki szybkim i skutecznym działaniom premiera Mateusza Morawieckiego i rządu, pomoc dotrze do niemal 100 proc. rodzimych przedsiębiorców" - dodał szef MRiT.

Reklama

Mechanizm maksymalnych cen energii ma chronić uprawnionych odbiorców przed drastycznym wzrostem cen prądu.

Chodzi o gospodarstwa domowe, mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz podmioty użyteczności publicznej, jak m.in. placówki opieki zdrowotnej, szkoły, uczelnie, podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce, domy pomocy społecznej, noclegownie, kościoły lub inne związki wyznaniowe, ochotnicze straże pożarne, placówki kulturalne, organizacje pozarządowe, związki zawodowe, baseny i aquaparki. Mechanizm obejmie też jednostki samorządu terytorialnego i samorządowe zakłady budżetowe realizujące zadania z zakresu m.in. dróg, wodociągów i kanalizacji, transportu zbiorowego i porządku publicznego. Ustawą objęci będą także producenci rolni, którzy są mikro, małymi lub średnimi przedsiębiorcami, a także obiekty sportowe szkolące m.in. członków kadry narodowej.

W rozliczeniach z odbiorcami użyteczności publicznej i firmami będzie stosowana cena maksymalna na poziomie 785 zł za MWh w odniesieniu do zużycia od 1 grudnia 2022 do 31 grudnia 2023 r.

W przypadku gospodarstw domowych cena maksymalna ma być na poziomie 693 zł za MWh. Będzie obowiązywać po przekroczeniu rocznych limitów zużycia: 2 MWh – dla gospodarstw domowych; 2,6 MWh – dla rodzin z osobą niepełnosprawną; 3 MWh – dla rolników i posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

Sprzedawcom energii będą przysługiwały rekompensaty za stosowanie w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi maksymalnych cen. Łączny koszt rekompensat ma wynieść 19,7 mld zł.

Ustawa przewiduje, że wytwórcy i sprzedawcy energii elektrycznej będą musieli przekazać odpisy na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny będące nadmiarowym przychodem, według przyjętego w ustawie wzoru. Szczegółowy sposób obliczania limitu ceny na potrzeby kalkulacji kwoty odpisu zostanie ustalony w rozporządzeniu rządu. Obowiązek wpłat na Fundusz obejmie okres od 1 grudnia 2022 r. do 31 czerwca 2023.

W środę szef MRiT informował z kolei o uruchomieniu pierwszej rundy wsparcia dla 92 największych firm energochłonnych, które otrzymają 800 mln zł. Jak wyjaśniał, pomoc będzie skierowana do takich branż jak: hutnictwo, wyrób metali aluminiowych, przemysł chemiczny czy papierniczy.

Buda informował, że decyzją premiera Mateusza Morawieckiego, uruchamiana wypłata środków dla dużych firm została przyśpieszona o ok. trzy tygodnie, a pomoc wynosi od kilkunastu do kilkudziesięciu milionów złotych w zależności od firmy.

Minister oznajmił też, że w trakcie przygotowania jest druga tura wsparcia, która trafi m.in. do małych i średnich firm, a jej wysokość wyniesie 5 mld zł. (PAP)

autor: Michał Boroń