PKN Orlen poinformował w środę rano, że na podstawie danych z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego powziął informację o wpisie w rejestrze przedsiębiorców w dniu 2 listopada 2022 r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego połączenia koncernu ze spółką PGNiG.

Szef rządu, pytany w środę o to połączenie, podkreślił, że nowy koncern, jaki powstanie z połączenia nie tylko Orlenu z PGNiG, ale również z Lotosem, będzie miał pozytywny wpływ na poprawę bezpieczeństwa energetycznego Polski.

"Ta wielka nowa firma utworzona z tych trzech podmiotów, będzie miała bardzo pozytywne przełożenie na bezpieczeństwo energetyczne Polski, na zdolności inwestycyjne, zdolności do wdrażania bardziej innowacyjnych rozwiązań, które tak bardzo polskiej gospodarce są potrzebne" - powiedział Mateusz Morawiecki.

Premier zauważył, że tak duży nowy podmiot po prostu "może więcej". "Duże firmy mogą więcej zrobić w zakresie inwestycji, mają dostęp do tańszego kapitału, mogą więcej środków przeznaczyć na badania i rozwój" - przekonywał.

Reklama

Według szefa rządu nowy koncern powstały z połączenia Orlenu, Lotosu i PGNiG "ma potencjał europejski".

Rząd na połączenie Orlenu i PGNiG zgodził się 26 września. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKN Orlen podjęło uchwałę w sprawie połączenia z PGNiG oraz o odpowiednich zmianach w statucie PKN Orlen 28 września. Natomiast akcjonariusze PGNiG przegłosowali połączenie z PKN Orlen podczas NWZ 10 października.

Przejęcie PGNiG to kolejny etap budowy przez PKN Orlen multienergetycznego koncernu, po wcześniejszym przejęciu Grupy Energa oraz Grupy Lotos. (PAP)

autor: Michał Boroń, Grzegorz Bruszewski