W 2021 r. energia jądrowa stanowiła ponad 25 proc. całkowitej produkcji energii elektrycznej w UE. Największym producentem energii jądrowej w europejskiej wspólnocie w 2021 r. była Francja. Ponad połowa (52 proc.) całkowitej produkcji energii jądrowej w UE to właśnie energia z francuskich reaktorów. W ubiegłym roku Francja z atomu wytworzyła 379 361 GWh.

Drugim największym producentem energii jądrowej były Niemcy, gdzie wyprodukowano 69 130 GWh, czyli 9 proc. energii jądrowej w UE. Kolejne miejsca na podium zajmują: Hiszpania z 8-proc. udziałem (56 564 GWh), Szwecja (7 proc. lub 52 965 GWh) i Belgia (7 proc. lub 50 326 GWh). Te pięć państw łącznie wytwarzało ponad 83 proc. całkowitej energii elektrycznej wytwarzanej w obiektach jądrowych w UE.

W 2021 r. w trzynastu państwach członkowskich UE produkujących energię jądrową działało łącznie 106 reaktorów jądrowych, co oznacza spadek w porównaniu ze 109 reaktorami, które działały na początku 2020 r.

Francja pozostała państwem członkowskim UE najbardziej uzależnionym od energii jądrowej. W 2021 r. to źródło energii odpowiadało za 69 proc. całkowitej energii elektrycznej wyprodukowanej w tym kraju. Pozostałe dwa państwa członkowskie UE, w których ponad połowa energii elektrycznej wytwarzana jest w elektrowniach jądrowych, to Słowacja (52 proc.) i Belgia (51 proc.).

Reklama

Najniższy udział energii jądrowej w krajowym miksie energetycznym miała Holandia, gdzie tylko 3 proc. elektryczności pochodziło z atomu. W Niemczech udział energii jądrowej był na poziomie 12 proc., a w Rumunii - 19 proc.