O tym że przemysł nie wykorzysta 5 mld zł rządowej pomocy. Co się stało? – pisaliśmy ponad trzy tygodnie temu na łamach portalu WysokieNapiecie.pl, gdy poznaliśmy wstępne wyniki naboru wniosków do programu pn. „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.”.

Jego dokładny budżet to 5,08 mld zł, a łączna wartość 234 wniosków, które wpłynęły operatora programu – Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – wyniosła 3,84 mld zł. Był to więc wynik o wiele niższy od przewidywań, gdyż wcześniej przemysł obawiał się, że zaplanowane w budżecie środki okażą się o wiele za małe w stosunku do potrzeb firm dotkniętych największym od dziesięcioleci kryzysem energetycznym.

Odchudzona pomoc

Jednak ten wynik i tak był wysoki na tle tego ostatecznego, który poznaliśmy w ostatnich dniach – po zakończeniu oceny wniosków. Okazuje się, że finalnie do firm trafi 2 mld 409 mln zł. Umowy ze wszystkimi beneficjentami zostały już podpisane, co umożliwiło rozpoczęcie wypłaty środków. Pomoc została udzielona 208 przedsiębiorstwom, w tym 14 mikro i małym, 55 średnim i 139 dużym.

Reklama

Dlaczego ta kwota jest znacznie niższa od tej podanej po zamknięciu naboru? Pierwsza przyczyna jest banalna: w generatorze wniosków o dofinansowanie zidentyfikowano siedem duplikatów, dlatego faktycznie wnioskowana kwota to ok. 3,62 mld zł.

Przedsiębiorstwa mogły ubiegać się pomoc, której bazowy pułap ustalono do progu maksymalnie 4 mln euro na grupę kapitałową, a limit zwiększonego poziomu pomocy to 50 mln euro na grupę. Po weryfikacji złożonych wniosków nastąpiło pomniejszenie kwoty pomocy w stosunku do wnioskowanej o 1,21 mld zł.

– W wielu przypadkach wnioskodawcy przedstawiali całość kosztów kwalifikowanych wynikających ze zużytych nośników energii i/lub gazu mając świadomość, że program ma swoje limity i będą one weryfikowane na etapie naliczania pomocy – przekazała nam Ewelina Steczkowska, rzecznik NFOŚGW.

Ponadto wnioski na łączną kwotę 128,7 mln zł zostały ocenione negatywnie, a do tego wycofano też aplikacje opiewające na kolejne 21,3 mln zł.

Jaka była ostateczna kwota pomocy? Jakie firmy wystąpiły o pomoc, jakie jej nie dostały? Jakie wnioski trzeba wyciągnąć na przyszłość? O tym w dalszej części artykułu na portalu WysokieNapiecie.pl