Od przyjęcia przez polski rząd KPO minęły już dwa lata. Jak dotąd nie popłynęły z Brukseli do Polski żadne fundusze na realizację tego planu. ponieważ rząd nie wywiązał się z koniecznych tzw. kamieni milowych, czyli reform wymaganych przez Komisję Europejską. Na przeszkodzie stoi przede wszystkim spór o sądownictwo.

To nie przeszkadza jednak w rewizji KPO. Wręcz przeciwnie, zmiana programu musi uwzględnić nowy instrument RePowerEU, w którym dla Polski zarezerwowano spore fundusze. Na działania związane z RePowerEU przeznaczono ponad 25 mld euro, bo Polska zadeklarowała wykorzystanie oprócz dotacji dostępnej jeszcze pożyczki.

Z drugiej strony zweryfikowano obecne środki na dotacje i postanowiono urealnić zakres możliwych do zrealizowania inwestycji. Planuje się m.in. zmniejszyć liczbę wymienionych kopciuchów, dać więcej czasu dużym miastom na przejście na zakupy zeroemisyjnego taboru, czy przesunąć w czasie pobór opłat drogowych.

Pieniądze z KPO mają zostać wydane do połowy 2026 r., co staje się coraz trudniejszym zadaniem. – W praktyce jesteśmy w połowie realizacji KPO. Zostały nam 3 lata – mówiła podczas konferencji konsultacyjnej – Monika Dołowiec, zastępca dyrektora departamentu strategii w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Reklama

– Będziemy starali się namówić Komisję Europejską na opóźnienie pewnych reform. Obniżamy wartości docelowe głównie ze względu na wzrost kosztów realizacji – dodała.

Co więc zaplanowano dla energetyki w rewizji KPO?

Fundusz wsparcia energetyki na lata

Największą zmianą będzie przeznaczenie prawie 16,6 mld euro na „fundusz wsparcia energetyki”. Inwestycja będzie realizowana poprzez dokapitalizowanie dedykowanego funduszu energetyki zeroemisyjnej, a w jego ramach instrumentów finansowych. Ma to być fundusz samodzielny, albo część funduszu funduszy, co może wskazywać na Polski Fundusz Rozwoju. Jednak według naszych źródeł rozmowy z PFR trwają i wcale nie jest pewne czy to on będzie odpowiedzialny za wydanie tych pieniędzy. Może to być także BGK.

Ten swoisty „wehikuł finansowy” dostarczy tani pieniądz na inwestycje związane z szeroko pojętym budowaniem neutralności klimatycznej – tłumaczył podczas konferencji Marcin Janiak, zastępca dyrektora departamentu funduszy europejskich w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Wyjaśnił, że obejmie to także wejścia kapitałowe.

Co wiemy z rozmów roboczych? Czy sektor offshore także będzie miał swój fundusz? Czy będzie więcej pieniędzy na infrastrukturę? O tym w dalszej części artykułu na portalu WysokieNapiecie.pl