Za wzrost dotacji paliw kopalnych częściowo odpowiada wojna w Ukrainie i wynikający z niej wzrost cen energii. Już wcześniej jednak dotacje do brudnej energii rosły, co doskonale widać na poniższej infografice statista.com. W przyszłości prawdopodobnie nadal będą rosły. Zdaniem analityków powodem tego jest wzrost gospodarczy globalnego Południa i wynikające z niego zwiększenie zużycia węgla, ropy i gazu.

Wsparcie rządowe dla paliw kopalnych

W ubiegłym roku wsparcie rządowe dla paliw kopalnych było na poziomie nieco ponad siedmiu procent produkcji gospodarczej całej planety. W 2022 r. dotacje bezpośrednie były na poziomie 1,3 proc. globalnego PKB, podczas gdy dotacje pośrednie wyniosły 5,7 proc. PKB świata. W 2015 r. wsparcie paliw kopalnych wynosiło 4,5 proc. globalnego PKB (z czego na dotacje bezpośrednie przypadło 0,4 proc. a na pośrednie 4,1 proc.).

Według MFW przeciwdziałanie dopłatom do paliw kopalnych nie tylko dałoby szansę na skierowanie ludzkości z powrotem na drogę prowadzącą do osiągnięcia jej celów klimatycznych, ale mogłoby również zapobiec 1,6 mln przedwczesnych zgonów rocznie i zwiększyć dochody rządów o 4,4 biliona dolarów.

Reklama
ikona lupy />
Wielkość światowych dotacji do paliw kopalnych / statista.com