Jak podkreśliła prof. Czarnecka na konferencji prasowej w siedzibie nowego ministerstwa, nie będzie się ono zajmować tylko i wyłącznie górnikami - przedmiotem jego działania będzie nie tylko górnictwo i hutnictwo, ale też gospodarka ropą i gazem, a także polityka jądrowa. "Transformacja energetyczna będzie przebiegać od węgla do atomu, dlatego lokalizacja ministerstwa na Śląsku jest najlepsza" - dodała.

Nie tylko surowce i energetyka

Jak powiedział minister aktywów państwowych Borys Budka, nowy resort będzie się zajmował i surowcami i transformacją energetyczną. To pierwszy krok, ale wyzwania, jakie stoją przed Polską wokół transformacji całego przemysłu są bardzo duże - zaznaczył.

Reklama

Śląsk kluczowy dla transformacji polskiego przemysłu

Obecny na konferencji minister finansów Andrzej Domański zauważył, że polska gospodarka potrzebuje silnego przemysłu, a na Śląsku jest najlepsza infrastruktura i najlepsi fachowcy. Polska gospodarka będzie rosła w tym roku w tempie ok. 3 proc., ale rząd ma ambicje, aby to tempo było wyższe - oświadczył Domański. Aby tak się stało, potrzebne są przemyślane decyzje dotyczące polskiego przemysłu - wyjaśnił szef resortu finansów.