Jak wynika z opublikowanego Barometru, wojna w Ukrainie przywróciła bardzo pesymistyczne nastroje w sektorze MŚP. Przedsiębiorcy nie widzą szans na poprawę swojej sytuacji w ujęciu krótkoterminowym. Barometr EFL wskazał, że na działalność ponad połowy przedstawicieli MŚP wojna w Ukrainie ma niekorzystny wpływ, a w przypadku 39 proc. - neutralny. 73 proc. przedsiębiorców odpowiedziało, że ich firmy w ogólnie nie angażują się w pomoc Ukraińcom.

EFL w badaniu zapytał też przedsiębiorców z sektora MŚP, czy w obecnej sytuacji społeczno-polityczno-gospodarczej kondycja ich branży w ciągu najbliższych sześciu miesięcy poprawi się, pogorszy czy pozostanie bez zmian.

"W porównaniu z pierwszym tegorocznym pomiarem (realizowanym w styczniu 2022 roku) w II kwartale br. widoczny jest dużo większy pesymizm. Tylko 8 proc. przedsiębiorców ocenia, że sytuacja się poprawi, 45 proc., że pozostanie bez zmian, a 31 proc. zapytanych jest zdania, że się pogorszy. Przed wypowiedzeniem wojny przez Rosję Ukrainie, która z pewnością miała znaczący wpływ na opinie przedsiębiorców, grupa optymistów była zdecydowanie większa. Co trzecia firma liczyła na lepszą kondycję, natomiast co piąta martwiła się, że będzie gorzej" - wynika z raportu EFL.

Zaznaczono również, że kwartał wcześniej, czyli przed wybuchem konfliktu zbrojnego za naszą wschodnią granicą, optymizm wyrażało cztery razy więcej firm (33 proc.).

Reklama

"Kiedy już wydawało się, że większość z nas nauczyła się funkcjonować i planować kolejne tygodnie i miesiące z koronawirusem, za wschodnią granicą wybuchła wojna. Doświadczenia pandemiczne sprawiły, że zaskoczenie nieprzewidywalnymi zdarzeniami nie jest już tak duże, że firmy są lepiej przygotowane i stąd nieco mniej przedsiębiorców odczuwa negatywne skutki wojny w Ukrainie niż kryzysu wywołanego koronawirusem. Ale każdy kolejny dzień konfliktu z pewnością będzie potęgował pesymizm Polaków" – stwierdził prezes EFL Radosław Woźniak, cytowany w informacji.

Barometr EFL jest syntetycznym wskaźnikiem informującym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu, czyli rozwoju rozumianego jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów związanych ze wzrostem sprzedaży i produkcji, ekspansją na nowe rynki i maksymalizacją zysków, co jest związane z inwestycjami w środki trwałe. Badanie przygotowywane jest przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego SA. (EFL), a jego wyniki są publikowane co kwartał. Jego uczestnicy to mikro, małe i średnie firmy terenu całej Polski. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro, małych i średnich firm. Aktualna edycja badania odbyła się od 28 marca do 14 kwietnia br.