Prawie połowa (47 proc.) małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) spodziewa się pogorszenia sytuacji w ich branży w 2023 r., 35 proc. oczekuje, że sytuacja pozostanie bez zmian, 8 proc. - widzi poprawę, wynika z badania "Skaner MŚP" dla BIG InfoMonitor.

Ok. 51 proc. firm mikro i małych postrzega rok bieżący dla ich działalności gorszym niż ub.r., w przypadku firm średnich negatywnie sytuację postrzega 30 proc. badanych.

Bardziej optymistycznie patrzą jedynie średnie firmy

"Bardziej optymistycznie patrzą jedynie średnie firmy, zatrudniające od 50 do 249 osób. W ich przypadku 30 proc. uważa, że sytuacja w branży w jakiej działają przybierze niekorzystny obrót. Bardziej pesymistycznie nastawione do rzeczywistości gospodarczej w 2023 r. są firmy mikro (1-9 zatrudnionych) oraz małe (10-49 osób). W obu przypadkach negatywnie sytuację w swojej branży ocenia ponad połowa (ok. 51 proc.) respondentów - pokazują wyniki badania Skaner MŚP, przeprowadzanego regularnie wśród mikro, małych i średnich firm, na zlecenie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor" - czytamy w komunikacie.

Reklama

Główny analityk BIG InfoMonitor i BIK Waldemar Rogowski wskazał, że firmy średnie są bardziej odporne na pogorszenie koniunktury gospodarczej i spowolnienie niż mikro i małe, a z uwagi na to, że produkcją przemysłową zajmują się głównie średnie i duże podmioty, na tle pięciu analizowanych branż: budownictwa, handlu, przemysłu, transportu i usług, w przemyśle jest stosunkowo mniej pesymistów (37 proc.)

Z badania wynika, że 61 proc. firm budowlanych spodziewa się, że będzie trudniej niż rok wcześniej. W przypadku handlu o pogorszenie sytuacji w branży obawia się 53 proc. ankietowanych, w usługach - 48 proc. podmiotów uważa, że 2023 r. będzie gorszy od 2022 r. W transporcie 33 proc. firm oczekuje pogorszenia sytuacji, 50 proc. - braku zmiany sytuacji.

Badanie wykonane przez Keralla Research w ramach projektu "Skaner MŚP", prowadzonego co kwartał na próbie N=500 mikro, małych i średnich firm. Technika: wywiady telefoniczne. Termin: grudzień 2022 r.