"Spółka planuje potroić skalę biznesu. Każda spółka w takiej sytuacji myśli o rozwoju i inwestycji w ten rozwój. Buy-back nie, a wypłata dywidendy w średnim okresie jak najbardziej tak, uzależniona też od powrotu do tej dochodowości dzisiaj zaprezentowanej" - powiedział Czyczerski podczas wideokonferencji.

Grupa CCC przyjęła dziś nową strategię zakładającą w perspektywie do 2025 r. osiągnięcie m.in. skonsolidowanej rentowności EBITDA (z MSSF16) powyżej 12%, udział sprzedaży z kanałów online na poziomie ponad 60% przychodów, a także trzykrotne zwiększenie przychodów Grupy CCC w stosunku do okresu Q3'21 LTM.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.

(ISBnews)