Zysk operacyjny wyniósł 31,3 mln zł wobec 77,8 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 377,4 mln zł w II kw. r.obr. 2022 wobec 2 033,4 mln zł rok wcześniej.

Reklama

W I poł. r.obr. 2022 (luty-lipiec 2022) spółka miała 252,9 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 86,7 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 4 259,4 mln zł w porównaniu z 3 453,5 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży omnichannel wzrosły w okresie sprawozdawczym o 870 mln zł (+26,7%) do 4 124,9 mln zł i stanowiły 96,8% całkowitej sprzedaży względem porównywalnego okresu sprawozdawczego" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Sprzedaż omnichannel w części offline w Grupie CCC realizowana jest poprzez sklepy własne CCC, eobuwie, Modivo, oraz HalfPrice. W raportowanym okresie sklepy własne działały w Polsce, Węgrzech, Czechach, Rumunii, Słowacji, Chorwacji, Słowenii, Bułgarii, Serbii, Łotwie, Estonii, Litwie i Austrii (poprzez sieć HalfPrice). Łączna liczba tych sklepów na dzień bilansowy wyniosła 929 (w tym 77 sklepów HalfPrice oraz 33 sklepy eobuwie). Dodatkowo liczba sklepów franczyzowych wyniosła 31.

Sprzedaż omnichannel w części digital realizują CCC, eobuwie, Modivo oraz HalfPrice. Na dzień bilansowy CCC w segmencie digital działało na rynkach: Polska, Węgry, Czechy, Rumunia, Słowacja, Chorwacja, Słowenia, Bułgaria, Austria, Ukraina, Grecja. Dedykowana aplikacja była dostępna w: Polsce, Czechach, Słowacji, Rumunii, Węgrzech, Bułgarii, Grecji i Austrii. Liczba pobrań aplikacji mobilnej wynosi ponad 9 mln (wrzesień 2022 r.), a co czwarta zarobiona w CCC złotówka w raportowanym okresie była generowana w aplikacji, podała spółka.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. r.obr. 2022 wyniosła 55,8 mln zł wobec 125,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.

(ISBnews)