Przedstawiciele branży handlowej uważają, że nie da się wypełnić prawie 60 proc. półek sklepowych lokalnymi produktami. Z informacji, które znalazły się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, wynika, że ten nowy wymóg miałby dotyczyć owoców, warzyw, mięsa, produktów mięsnych, mleka, produktów mlecznych i pieczywa. Te produkty miałyby być pozyskiwane przede wszystkim od wytwórców znajdujących się na terenie danego powiatu, a w dalszej kolejności – z powiatów przyległych i całego województwa. W założeniach resortu rolnictwa nowe regulacje mają promować lokalną żywność, wychodzić naprzeciw oczekiwaniom rolników i zapewniać konsumentom dostęp do produktów wiadomego pochodzenia.

Cały artykuł przeczytasz w dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej i na e-DGP