Jak podało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, nowa perspektywa budżetowa UE na lata 2021-2027, Krajowy Plan Odbudowy oraz Polski Ład to główne źródła wsparcia polskich miast w odbudowie gospodarki po pandemii. Wiceminister mówił o tym, na jakie pieniądze mogą liczyć mniejsze aglomeracje.

"Poprawa warunków rozwojowych małych miast i uczynienie z nich miejsc przyjaznych do życia, oferujących dobrej jakości miejsca pracy i odpowiednie warunki do nauki i rozwoju jest priorytetem rządu - powiedział Buda, cytowany w piątkowym komunikacie resortu.

Wiceminister podkreślił, że nowa perspektywa finansowa to nowe możliwości realizacji ważnych i potrzebnych inwestycji. Dodał, że małe miasta będą mogły na równych prawach korzystać ze wszystkich dostępnych instrumentów i programów. Wyjaśnił, że "w polityce spójności UE na lata 2021-2027 będziemy wspierać małe miasta na kilka sposobów".

Zgodnie z informacją MFiPR co najmniej 8 proc. środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego trafi na zrównoważony rozwój obszarów miejskich wszystkich typów miast. "Chcemy również w większym stopniu wspierać rozwój powiązań miejsko–wiejskich. Planujemy kontynuować realizację instrumentu terytorialnego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne i objęcie jego zakresem również obszarów miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze" - deklaruje resort.

Kolejnym źródłem finansowania projektów rozwojowych jest Krajowy Plan Odbudowy (KPO), w ramach którego Polska może otrzymać około 58 mld euro. Według MFiPR w ramach KPO będą realizowane reformy i inwestycje na rzecz wzmocnienia polskiej gospodarki i zwiększenia jej konkurencyjności, w tym zielonej i cyfrowej transformacji, a także w obszarze ochrony zdrowia i niskoemisyjnej mobilności.

Jak wskazano, Buda zaznaczył, że szerokie perspektywy rozwojowe dla gmin zawarte są także w Polskim Ładzie. W programie przewidziane są duże zmiany w systemie podatkowym, takie jak zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia do 7 proc. PKB , a także programy wsparcia dla inwestycji samorządowych.

"Rozwój społeczno-gospodarczy zależy od sprawnego działania samorządów na szczeblu regionalnym i lokalnym oraz efektywnego wykorzystywania możliwości tworzonych przez rząd" - podsumował wiceminister.