"W związku z niesprzyjającą sytuacją rynkową, zarząd PZU SA podjął decyzję o rezygnacji z kontynuowania prac zmierzających do emisji obligacji podporządkowanych na rynku krajowym oraz wcześniejszego wykupu obligacji podporządkowanych serii A, wyemitowanych w 2017 r." - napisano w komunikacie.

Pod koniec marca nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy PZU wyraziło zgodę na emisję przez spółkę obligacji podporządkowanych na rynku krajowym o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 3 mld zł.

Jednocześnie walne upoważniło wtedy zarząd PZU do "dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dokonania emisji obligacji". Planowana wcześniej emisja miała związek z wcześniejszym wykupem obligacji serii A z 2017 roku.

Reklama

30 czerwca 2017 r. PZU wyemitowało obligacje podporządkowane serii A o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 2 mld 250 mln zł z terminem zapadalności w dniu 29 lipca 2027 r.(PAP)

Łukasz Pawłowski