"PPK rośnie w siłę. 1.L. uczestników przekroczyła właśnie 3,3 mln. 2.Aktywa PPK to już ponad 17,7 mld zł. 3.Zyski wypracowane dla uczestników przez inst. finans.: 2,25 mld. 4.Zyski uczestników w ostatnich 12 mc to średnio 19,9%" - napisał Marczuk na swoim profilu na Twitterze.

PFR Portal PPK - spółka zależna PFR - podawał wcześniej, że wartość aktywów netto (WAN) funduszy zdefiniowanej daty w ramach PPK zwiększyła się o 810 mln zł m/m w maju, a łączna WAN na koniec miesiąca wyniosła 15,68 mld zł. Łączna partycypacja w PPK wynosiła 43,8%.