Zysk operacyjny wyniósł 45,8 mln zł wobec 2,49 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 112,58 mln zł w I-III kw. r.obr. 2020/2021 wobec 81 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. r.obr. 2020/2021 wyniosła 15,38 mln zł wobec 28,04 mln zł straty rok wcześniej.

Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)