W pierwszym półroczu 2021 r. w porównaniu z tym samym okresem 2020 r. średnie ceny prądu dla gospodarstw domowych w UE wzrosły z 21,3 euro za 100 kWh do 21,9 euro za 100 kWh. Średnie ceny gazu w UE odnotowały tendencję odwrotną, nieznacznie spadając do 6,4 EUR za 100 kWh w pierwszej połowie 2021 r. Od tego czasu hurtowe ceny energii elektrycznej i gazu mocno wzrosły w całej Unii. Oficjalne statystyki europejskie za drugą połowę 2021 r. będą jednak dostępne dopiero w kwietniu 2022 r.

W pierwszej połowie tego roku podatki i opłaty stanowiły 39 proc. rachunków za prąd pobieranych od gospodarstw domowych w UE. W przypadku rachunków za gaz analogiczny udział obciążeń podatkowych wyniósł 36 proc. W Polsce podatki i opłaty w cenie prądu stanowiły około 40 proc., a w przypadku gazu około 20 proc.

Ceny prądu w UE

Ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w ujęciu rok do roku wzrosły w 16 krajach UE. Największy wzrost (wyrażony w walutach krajowych) odnotowano w Słowenii (+15 proc.). Na drugim miejscu znalazła się Polska (+8 proc.), a na trzecim Rumunia (+7 proc.). Największe spadki dotyczyły Holandii (-10 proc.), Cypru (-7 pro.) i Litwy (-6 proc.). W Holandii cena energii spadła głównie dzięki obniżce podatków i opłat.

Średnie ceny prądu wyrażone w euro w pierwszej połowie 2021 r. były najniższe na Węgrzech (10,0 EUR za 100 kWh), w Bułgarii (10,2 EUR) i na Malcie (12,8 EUR), a najwyższe w Niemczech (31,9 EUR), Danii (29 EUR), Belgii (27 EUR) i Irlandii (25,6 EUR). W Polsce średnia cena energii wynosiła 15,5 EUR, co plasuje nas w dolnej części zestawienia na 17. pozycji. Dużo gorzej Polska wypada po uwzględnieniu parytetu siły nabywczej. W tym ujęciu najdroższy prąd jest w Rumunii. Na drugim miejscu są Niemcy. Polska ma trzeci najdroższy prąd w całej UE.

Ceny gazu w UE

Między pierwszą połową 2020 r. a analogicznym okresem bieżącego roku ceny gazu spadły w 20 z 23 państw członkowskich UE, które podają ceny gazu ziemnego w sektorze gospodarstw domowych. Największe spadki cen gazu dla gospodarstw domowych (wyrażonych w walutach krajowych) odnotowano na Litwie (-23 proc.), a następnie na Słowacji (-10 proc.) i Polsce (-9 proc.). Z kolei ceny wzrosły w Danii (19 proc.), Niemczech (8 proc.) i Luksemburgu (6 proc.).

Średnie ceny gazu dla gospodarstw domowych wyrażone w euro w pierwszej połowie 2021 r. były najniższe na Litwie (2,8 EUR za 100 kWh), Łotwie (3 EUR) i na Węgrzech (3,1 EUR), a najwyższe w Holandii (9,6 EUR), Danii (9 EUR) i Portugalii (7,6 EUR). W Polsce gaz kosztował 3,8 EUR za 100 kWh. Cena gazu wyrażona w PPS na poziomie 6,4 plasuje nas na 9. pozycji nieco powyżej średniej UE.