"Porównując otrzymane wyniki do tych uzyskanych w ubiegłych latach, można zauważyć, że jakość i cena nadal są głównymi czynnikami branymi pod uwagę przy podejmowaniu decyzji zakupowych. Z badań wynika również, że konsumenci większą wagę niż w ubiegłych latach przywiązują do wyglądu opakowania oraz znaków jakości umieszczonych na nim. Te dwa czynniki zanotowały największy wzrost w porównaniu z badaniem ubiegłorocznym (opakowanie - 16 pkt proc., znaki jakości - 10 pkt proc.)" - czytamy w komunikacie.

Chcemy robić racjonalne zakupy

Na pytanie: "Czy byłby pan skłonny/byłaby pani skłonna zapłacić więcej za produkt wysokiej jakości?" 73,5 proc. respondentów odpowiedziało, że tak. Około jedna piąta (20,7 proc.) nie miała konkretnego zdania, natomiast jedynie 5,8 proc. zadeklarowało, że nie zapłaci więcej za taki produkt. Dominujące zachowania konsumenckie mogą wynikać ze wzrostu zamożności społeczeństwa oraz ciągłego dążenia jednostek do poprawiania swojej sytuacji materialno-bytowej, podkreślono.

Reklama

Patrząc całościowo na wyniki badań, można zauważyć, że cena produktu nadal jest bardzo ważnym determinantem wpływającym na decyzje zakupowe. Polacy chcą nabywać produkty i usługi możliwie jak najwyższej jakości, ale w sposób racjonalny, tzn. za kwotę mieszczącą się w pewnych akceptowalnych granicach, co staje się szczególnie ważne w obecnej sytuacji rynkowej wywołanej kryzysem. 47,7 proc. ankietowanych deklaruje, że w czasie kryzysu wybiera produkty w niższej cenie, a 40,8 proc. - że kupuje mniej. Polacy kupują produkty o wydłużonym terminie przydatności do spożycia (32,8 proc.) oraz zwracają większą uwagę na kraj pochodzenia produktów (26,2 proc.). Ponad jedna piąta Polaków obawia się przerw w dostępności niektórych artykułów i kupuje na zapas, wskazano także.

Patriotyzm ekonomiczny Polaków

"78,3 proc. ankietowanych, mając możliwość wyboru, deklaruje zakup produktów polskiego pochodzenia (zsumowane odpowiedzi zdecydowanie tak i raczej tak). Tylko 3,9 proc. respondentów było przeciwnego zdania (zsumowane odpowiedzi raczej nie i zdecydowanie nie). Analizując powyższe wyniki badań, nasuwa się wniosek, że polscy konsumenci wykazują się patriotyzmem ekonomicznym, starają się wspierać krajową gospodarkę i coraz częściej wybierają produkty polskich producentów" - czytamy dalej.

Od wielu lat Godło "Teraz Polska" należy do najbardziej rozpoznawalnych znaków promocyjnych w Polsce. Jego znajomość w badaniach ankietowych corocznie deklaruje ponad 70 proc. konsumentów. W tym roku 87,6 proc. ankietowanych odpowiedziało, że spotkało się ze znakiem "Teraz Polska" na produktach lub usługach. Jest to wzrost o ponad 9 pkt proc. w porównaniu do badań przeprowadzonych w ubiegłym roku.

Ankietowani, zapytani o skojarzenia z produktami i usługami nagrodzonymi Godłem "Teraz Polska", wskazują głównie polskie pochodzenie, dużą rozpoznawalność, stabilną jakość i bardzo dobrą reputację.

Badanie zostało przeprowadzone w październiku br. przez ASM Research Solutions Strategy na próbie 1 129 dorosłych Polaków.