Dodatek do emerytury "Mama 4 plus"- ile wynosi?

Obecnie maksymalna kwota dodatku tzw. "Mama 4 plus" wynosi 1588,44 zł, jednak średnio jest to 740 zł. Wraz z marcową waloryzacją emerytur, minimalne świadczenie wzrośnie do 1780,96 zł, co automatycznie wpłynie także na kwoty dodatku. Kwota tego świadczenia jest uzależniona od poziomu pierwotnej emerytury otrzymywanej przez beneficjenta oraz różnicy między nią a minimalną emeryturą.

Osoby, które nie pobierają emerytury ani renty, mają prawo do otrzymania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego w wysokości minimalnej emerytury.

Reklama

Kto może otrzymać dodatek?

Dodatek do emerytury, zwany potocznie "Mama 4+", kierowany jest głównie do emerytowanych matek, które wychowały co najmniej czwórkę dzieci. Jednak jest to świadczenie adresowane do osób, które z powodu poświęcenia się wychowaniu dzieci nie spełniają warunków do pobierania minimalnej emerytury. Według statystyk, aż 99,9 proc. beneficjentów tego dodatku stanowią kobiety, natomiast mężczyźni zaledwie 0,1% proc.

Warunki uzyskania świadczenia różnią się w zależności od płci i sytuacji życiowej wnioskodawcy. Kobieta może otrzymać dodatek, jeśli ukończyła 60 lat i wychowała lub urodziła co najmniej czwórkę dzieci, natomiast mężczyzna musi mieć 65 lat i wychować co najmniej czwórkę dzieci, przy założeniu, że matka dzieci przez długi czas ich nie wychowywała, porzuciła je lub zmarła. Warunek dotyczący wychowania dzieci obejmuje zarówno dzieci biologiczne, przybrane, jak i te przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej. Warto zaznaczyć, że świadczenie to przysługuje wyłącznie pod warunkiem pobytu w Polsce w trakcie jego pobierania.

Jak ubiegać się o dodatek?

Aby ubiegać się o dodatek do emerytury, konieczne jest złożenie wniosku w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek musi być poparty niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi sytuację rodzinną i materialną, należy dołączyć do niego informacje o numerach PESEL dzieci, oświadczenie dotyczące sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej oraz inne dokumenty determinujące przyznanie świadczenia.

Co ważne, że istnieją sytuacje, w których świadczenie może zostać odebrane.

Osoby pobierające ten dodatek powinny zatem informować ZUS o wszelkich zmianach, które mogą mieć wpływ na prawo do świadczenia i jego wysokość - należy poinformować na przykład o podjęciu zatrudnienia, dodatkowych dochodach czy uzyskaniu prawa do innego świadczenia.